ประวัติความเป็นมาของบริษัท

      บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคุณสงวน เรืองศิริ และคุณเผ่าไทย ปาละกะวงศ์
ณ อยุธยา ทั้ง 2 ท่าน เริ่มธุรกิจจากการสนใจเลี้ยงผึ้งเพียงจำนวน 4 ลัง
      จากงานอดิเรกในช่วงแรก ได้กลายมาเป็นความหลงใหลในเรื่องราวของผึ้งอย่างจริงจัง มีการพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการเลี้ยงผึ้งจนเคยมีฟาร์มขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนลังผึ้งมากที่สุดกว่าหนึ่งหมื่นลัง และสามารถขยายกิจการมาเป็น
บริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เลี้ยงผึ้งที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในประเทศไทย


      ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่เป็นผู้ผลิตน้ำผึ้ง
เพียงอย่างเดียวมาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น นมผึ้ง เกสรผึ้ง พรอพอลิส
เครื่องสำอาง น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผึ้ง และอีกมากมายภายใต้ตราสินค้า “ฟอร่า บี” อีกทั้งยังมีการจำหน่าย
อุปกรณ์เลี้ยงผึ้งอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในประเทศอีกด้วย

      ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติอิสลามแห่งประเทศไทย รวมไปถึงมาตรฐาน
อาหารสากล GMP, HACCP, USFDA และ ISO ดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพจากผึ้งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค
Copyright 2015 Fora Bee,น้ำผึ้ง เชียงใหม่| Design by Chiangmaizone.com