พิพิธภัณฑ์ผึ้ง

“ แหล่งเรียนรู้โลกอันน่ามหัศจรรย์ของผึ้ง ”

      พิพิธภัณฑ์ผึ้งของเราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผึ้ง เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้เข้ามาเยี่ยมชม หาความรู้ และสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในโลกของผึ้ง
ชนิดของผึ้งต่างๆ พฤติกรรม และวงจรชีวิตของผึ้งพันธุ์ รวมทั้งผลผลิตที่ได้จาก
การเลี้ยงผึ้งในเมืองไทย เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.00 -18.00 น.
Copyright 2015 Fora Bee,น้ำผึ้ง เชียงใหม่| Design by Chiangmaizone.com