ห้องปฎิบัติการ

“ ที่นี่ เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ”

      เรารู้ว่าเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ
ดังนั้นเราจึงมีการตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ในทุกล็อตการผลิต ภายในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจเช็ค
ระดับมาตรฐานอย่างครบครัน เพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
คือคุณภาพที่คุณสามารถเชื่อมั่นได้เสมอ
Copyright 2015 Fora Bee,น้ำผึ้ง เชียงใหม่| Design by Chiangmaizone.com