โรงงาน

“ ระบบการผลิตและบรรจุที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ”

      บริษัทของเราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตน้ำผึ้งรายใหญ่ของประเทศไทย
ภายในโรงงานเรา มีระบบการผลิตและบรรจุน้ำผึ้งด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้คุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล เพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของเรา มีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ
Copyright 2015 Fora Bee,น้ำผึ้ง เชียงใหม่| Design by Chiangmaizone.com