top of page
ไขผึ้งก้อนสีเหลือง

ไขผึ้งก้อนสีเหลือง

ไขผึ้งก้อนสีเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์จากไขผึ้งแท้ธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมของพาราฟิน ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของน้ำผึ้ง นิยมนำไปใช้ในการทำเทียน ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนผสมในเครื่องสำอาง อุปกรณ์ทำงานฝีมือและงานศิลปะต่างๆ

 

วิธีใช้

ก่อนใช้งานควรทำไขผึ้งธรรมชาติไปหลอมให้ละลายด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 61- 65 องศาเซลเซียส

    bottom of page